Pin It

Wramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w programie „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Do 2 września 2019 r., do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli,  należy złożyć wnioski na projekty w ramach następujących działań:

Szczegółowa instrukcja “Jak złożyć wniosek?” dostępna jest na naszej stronie pod linkiem

Lista wszystkich ogłoszonych konkursów wniosków w ramach programu “Europa dla obywateli” znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego


Działanie 2.1. Partnerstwo miast – wspiera projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Działanie 2.2.Sieci miast – wspiera długofalową współpracę władz miejskich i stowarzyszeń jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności. Celem działań ma być wymiana dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz unijnej, a także wzmocnienie więzi między zaangażowanymi organizacjami. 

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiegowspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym Punktem Kontaktowym „Europa dla obywateli” !

 Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. +48 22 447 61 16
tel. +48 22 447 61 74
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli
www.iam.pl/pl/programy/europa-dla-obywateli
powróć